הרחבות מקובלות 

 

+ רכב חדש תמורת ישן - לחדשים, + חילוץ וגרירה, + רכב חלופי, + מערכת שמע, + הגנה במשפט פלילי,+  עו"ד תביעות צד ג' + הקלה בהשתתפות עצמית בתיקון במוסך הסדר ובצד ג', + שמשות, + נהיגת אקראי, + גניבת מפתחות, + טיפול פסיכולוגי בשל תאונה, + ויתור על פרמיית כינון + רעידת אדמה + פרעות + טוטל לוס  45%   ועוד

 

 


   ביטוח רכב חובה

  ביטוח רכב מקיף

  ביטוח רכב צד ג


 

 

 

 

 


שמאי ביטוח רכב

 

אתרי ביטוח רכב

 

תביעות  רכב

 


 

 ביטוח רכב מקיף

למדריך המלא לביטוח רכב מקיף

הבסיס לביטוח רכב מקיף

 

ביטוח המקיף לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון מבוסס על תנאי המינימום המחויבים על-פי חוק כאשר בפועל קיימים הבדלים ניכרים בין תוכניות הביטוח השונות.

 

ביטוח המקיף כולל כיסוי לנזק רכוש שנגרם לרכב עצמו ואחריות כלפי צד שלישי (צד ג') בשל נזק  שנגרם לרכושו.

 


הנזקים המבוטחים בביטוח רכב מקיף

הפוליסה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון מבטחת נזקים לרכב שנגרמו מהסיבות הבאות:

 אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגשות מקרית, התהפכות ותאונה מכל סוג שהוא, גניבה, כל נזק שנגרם עקב גניבה תוך כדי גניבה ובעת ניסיון גניבה, שיטפון, סערה, שלג, ברד, התפרצות הר געש, מעשה זדון שלא נעשה בידי המבוטח או מי מטעמו במתכוון.


כיסוי לנזקי רעידת אדמה ומהומות ושביתות
אינו כלול באופן אוטומטי במרבית תוכניות הביטוח (אם כי לא בכולן) ומומלץ להוסיף סיכונים אלו לכיסוי הביטוחי.

 


הרכוש המבוטח בביטוח רכב מקיף

הרכוש המבוטח: הכיסוי המקיף לפרטי ומסחרי עד 3.5 טון כולל גם:  מזגן אביזרים אשר צמודים לרכב,  אמצעי המיגון שהותקנו לפי דרישת המבטח  או  אביזרים הנמצאים בו מכוח דין (כמו דיבורית, כסא תינוק ומשולש אזהרה).

 

המבוטח רשאי  לוותר על כיסוי לאמצעי המיגון ואבזרים הצמודים לרכב או הנמצאים ברכב מכוח דין.  הגדרת הרכב לפי הפוליסה למסחרי מעל 3.5 טון, בדרך כלל, אינה כוללת מזגן.

 

 


הרכוש אותו יש לבטח במיוחד בביטוח רכב מקיף

הרכוש אותו יש לבטח במיוחד הם אותם פריטים המותקנים ברכב כמו:

מקלט רדיו, רשם קול, מכשיר קשר, אנטנה, טלוויזיה וטלפון. בפוליסות למסחרי מעל 4 טון יש לבטח גם מזגן. כן אין ביטוח לכל רכוש אחר הנמצא ברכב שלא בוטח במיוחד.

ביטוח לחפצים אישיים  אפשר להשיג רק אצל מבטחים מעטים.

רכוש המשמש לעסק בעת הימצאו ברכב למטרות העברה אפשר לבטח במרבית המקרים בביטוח סחורות בהעברה.

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright