ביטוח רכב חובה

  ביטוח רכב מקיף

  ביטוח רכב צד ג


 

 

 

 

 


 

שמאי ביטוח רכב

 

אתרי ביטוח רכב

 

תביעות  רכב

 

 

מי אמור לבחור השמאי?

המבוטח ולא סוכן הביטוח, מתוך רשימת של המבטח.

 

זכות זו  מעוגנת לפי חוזר השמאים המאפשר לו למבוטח לבחור שמאי חוץ גם במקרה של תביעה שהוא מגיש כנגד צד ג' - באפשרותו של התובע  לבחור שמאי מרשימת שמאי החוץ של החברה הנתבעת על ידו.

הזכויות לבחירת שמאי במקרה של נזק לרכב המבוטח בביטוח "מקיף" מפורטות בדף מיוחד באתר האינטרנט של הפיקוח על הביטוח.

 

 


כל הזכויות שמורות לקטיה שורצמן ולהוצאת "הסעיפים הגדולים" ©Copyright